Fair Play Corner
Turneringen främjar Fair Play för samtliga besökare och deltagare.

Turneringen ska ses som en utbildning för deltagande spelare, ledare och tränare, både på och utanför planen.

Turneringen ska inom alla områden främja Fair Play och Människors-Lika-Värde
för samtliga deltagare och besökare.

Som en del av turneringens långsiktiga arbete med att göra arrangemanget till en trygg miljö och plats för barn och vuxna, etableras nu projektet "Fair Play Corner."

Fair Play Corner ska:
- syfta till att utbilda spelare, ledare, föräldrar och andra besökare kring värdegrundsfrågor och Fair Play.

- främja en trygg och säker idrottsmiljö för barn och vuxna.

- vara en central plats för deltagare och besökare som behöver hjälp och stöttning under arrangemanget.

- bemannas av utbildad och erfaren personal.

- vara en förebild för föreningar, lag, föräldrar, barn och ungdomar.

- på ett föredömligt sätt bidra till Fair Play och Människors-Lika-Värde.

Mer information om Fair Play Corner presenteras under arrangemanget.

Kommentarer